Nasze Stowarzyszenie jest organizacją Wolontariuszy, którzy postanowili ocalić od zapomnienia fragment dawnych, wąskotorowych Kujawskich Kolei Dojazdowych. Zachęcamy do brania udziału w naszych pracach, zarówno fizycznych związanych z przywracaniem kolei do życia, jak również administracyjnych.

Wolontariat, czyli według encyklopedycznej definicji ” nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji”.
Obecna liczba wolontariuszy TKW sięga ponad 20 osób, które w różnych konfiguracjach osobowych poświęcają się pracy na Kolei Krośniewickiej. Tak proszę Państwa… osoby które możecie spotkać na stacji w Krośniewicach i nie tylko wykonują całkowicie nieodpłatnie i we własnym wolnym czasie szereg prac mających na celu poprawienie stanu krośniewickiej ciuchci.

Takim wolontariuszem może zostać każdy z Was!
Zapraszamy przede wszystkim mieszkańców Krośniewic i okolic, gdyż na Waszej aktywności jako związanych ściśle z krośniewicką kolejką najbardziej nam zależy. Obecnie wolontariusze do Krośniewic zjeżdżają się z całej Polski, a rekordziści przybywają do nas z tak odległych miejscowości, jak leżący nad morzem Koszalin, czy znajdujący się przy granicy z Ukrainą Chełm.

W ramach wolontariatu wykonujemy różne prace zarówno fizyczne, jak i umysłowe, gdyż należy załatwić również tony dokumentów i innych papierów, a poprzez zaangażowanie w nasze działania można się również wiele nauczyć.
Nasz zespół składa się z doświadczonych osób, mających na swoim koncie pracę zarówno na kolejach wąsko-, jak i normalnotorowych, którzy swoją wiedzę i umiejętności chętnie przekażą dalej.

W ramach prowadzonych przez nas prac możesz nabyć wiedzę o:
– podstawowych zasad i specyfiki prowadzenia ruchu kolejowego
– budowie i mechanice taboru kolejowego
– budowie i prac przy infrastrukturze kolejowej
– podstaw zarządzania przedsiębiorstwem kolejowym
– zarządzania zasobami ludzkimi
– … i wiele innych

Ponadto staramy się stworzyć w Krośniewicach jedną wielką, kolejową rodzinę, do której przyjmiemy każdego chętnego działać na rzecz Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej z otwartymi ramionami.

Tabor i budynki znajdujące się w Krośniewicach wymagają remontów. Linie kolejowe napraw oraz bieżących prac porządkowych. Niemniej ważne jest pozyskiwanie środków finansowych, czy też kontaktowanie się z przedstawicielami samorządów terytorialnych.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji pod adresem e-mail: kolej.krosniewice@gmail.com

Follow by Email
Facebook
Facebook