Towarzystwo Kolei Wąskotorowych ma za zadanie uratowanie Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej od zapomnienia.

Naszym głównym celem jest uruchomienie planowych pociągów turystycznych.  Aktualnie w towarzystwie jest dwudziestu dwóch  członków , w tym cztery osób zasiadają w zarządzie stowarzyszenia.

Główne cele Towarzystwa :

a) popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,

b) popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,

c) prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,

d) gromadzenie oraz udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,

e) konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei oraz konserwacji i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,

f) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,

g) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w szczególności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu,

h) ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury we wszystkich jej przejawach w zgodzie z najwyższymi wartościami etycznymi ludzkości,

i) rozwój turystyki, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z poszanowaniem polskiego krajobrazu, a także zachowania jego walorów dla przyszłych pokoleń.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Follow by Email
Facebook
Facebook